Tylko dzisiaj! Kup 2 produkty, a dostaniesz -10% z Kodem: NEWBX
RODO

Dbając o najwyższe standardy ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaktualizowaliśmy politykę prywatności e-sklepu dostosowując ją do nowych regulacji.

 

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności
  1. Właściciel e-sklepu Firma:
   BRACHOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. POZNAŃSKA 16 / 4, 00-680 WARSZAWA e-sklepu jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. Właściciel e-sklepu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
  3. Właściciel e-sklepu informuje, iż dane osobowe Użytkowników podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług. 
   W celu realizacji usług za pośrednictwem e-sklepu, Właściciel może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  4. Podanie przez Użytkownika e-sklepu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.
  5. Właściciel e-sklepu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników e-sklepu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.
  6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
  7. Właściciel e-sklepu nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właściciela e-sklepu przy realizacji zamówienia, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego oraz podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
  8. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane do osób trzecich, chyba że serwery, na których Właściciel e-sklepu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską, gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
  10. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela e-sklepu w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego.
  11. Użytkownik e-sklepu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług e-sklepu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia).
  12. Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel e-sklepu potrzebuje m.in poniższych danych o Użytkowniku:
   • imię i nazwisko użytkownika,
   • adres dostawy,
   • telefon kontaktowy.
  13. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Właściciela e-sklepu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail Użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem e-sklepu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
  14. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który dokonuje zakupu w e-sklepie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji Użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą e-sklepu.
  15. Właściciel e-sklepu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
  16. Właściciel e-sklepu gwarantuje Użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  17. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem e-sklepu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontaktowej.
  18. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem e-sklepu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
  19. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na e-sklepie.
  20. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl